ท่านบุญชู จันทร์ดำ เข้าสักการะศาลพระภูมิประจำ สพป.มส.๒ พร้อมรับมอบหน้าที่ ผอ.สพป.มส.๒ ในวันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๕๘ ณ สพป.มส.๒ ดูภาพเพิ่มเติม