ทำบุญตักบาตรประจำเดือนเกิด

โพสต์24 ธ.ค. 2563 22:54โดยsneeporn wongnoi

 เช้าวัน ศุกร์ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 และบุคลากรสำนักงานเขตฯ ได้ประกอบกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนธันวา​คม​ เป็นการส่งเสริมและบำรุงพระภิกษุสามเณร ผู้ทรงศีล ทรงธรรม เนื่องจากกิจกรรมทำบุญตักบาตร เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการเขตพื้นที่การศึกษาเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต ซึ่งในเดือนนี้ตรงกับวันเกิดของนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี นางอานงค์ ปินตา นางสาวพัทรา ถาวรเกษมหทัย นางสาวปรียานุช อุปถัมภ์ นางสาววราพร คำหงษา นายดำรงค์ศักดิ์ เรืองแดง นางสาวศศิรา สาริกานนท์ และนางสาวพิมพ์พิรญาณ์ ศิริ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2 ณ ลานหน้าเสาธง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 ภาพเพิ่มเติม

Comments