ทำบุญครบรอบ 17 ปี

โพสต์22 ก.ค. 2563 02:40โดยsneeporn wongnoi
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดพิธีทำบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ขึ้น ในวันที่ี่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.09 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำบุญครบรอบ 17 ปี ของการก่อตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเพื่อเป็นการเสริมศิริมงคลการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในสังกัด ประธานโดยนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง สอน เขต 2   ภาพเพิ่มเติม
Comments