เตรียมงานประเพณีออกหว่า

โพสต์17 ต.ค. 2561 03:00โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยกลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการ เตรียมงานเพื่อร่วมประเพณีออกหว่า (ออกพรรษา) ซึ่งคำว่า "ออกหว่า" หมายถึง การออกจากฤดูฝน เป็นงานประเพณีออกพรรษาตามความเชื่อ โดยพี่น้องประชาชนที่ไปอยูู่่ต่างถิ่นจะเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อร่วมทำบุญและร่วมงานประเพณีออกหว่ากับครอบครัว โดยจะมีการตักบาตรพระสงฆ์ที่หน้าบ้านของตนเองในตอนเช้าตรู่ ตลอดทั้ง 3 วัน และจะตักบาตรอาหารสดในวันแรก เนื่องจากเชื่อว่า การตักบาตรที่หน้าบ้านของตนเองจะเป็นสิริมงคลต่อบ้านและคนในครอบครัว ซึ่งจะแตกต่างจากงานประเพณีออกพรรษาในท้องถิ่นอื่น นอกจากนั้นยังมีการจัดทำโคมและซุ้มราชวัติตกแต่งบ้านเรือน ตลอดจนมีขบวนแห่เทียนเหง หรือเทียนพันเล่ม ซึ่งประกอบด้วยขบวนแห่ต้นโคม เครื่องไทยทาน และการแสดงศิลปะรำฟ้อน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการกลับจากสวรรค์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งงานประเพณีออกหว่าของอำเภอแม่สะเรียง เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีแห่งเดียวในโลก ในการนี้ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงาน ระหว่างวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2561 ณ อำเภอแม่สะเรียง (cr.ภาพเพิ่มเติมโดยอเมสซิ่งไทยทัวร์) ภาพเพิ่มเติม
Comments