สพฐ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สนามสอบโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม