สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์27 มี.ค. 2562 00:21โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 20 มีนาคม 2562 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชี่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนโครงการตามพระราชาดำริฯ ซึ่งดำเนินการโดยรูปแบบคณะกรรมการ ด้วยกระบวนการที่ยุติธรรม และโปร่งใส ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ณ ห้องประชุม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments