ศึกษาดูงานโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

โพสต์26 ส.ค. 2561 07:59โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครู เดินทางศึกษาดูงานต่อไปยัง โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับประสิทธิภาพการขับเคลื่อน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ แบบแผน โครงการ การดำเนินงานเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรมที่เป็นต้นแบบ โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะศึกษาได้ทั้งความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาซักถามข้อสงสัย เพื่อการนำไปปรับใช้ในโรงเรียนต่อไป ภาพเพิ่มเติม
Comments