ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

โพสต์26 ส.ค. 2561 07:56โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครู เข้าร่วมการศึกษาดูงานกระบวณการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับประสิทธิภาพการขับเคลื่อน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาแหล่งเรียนรู้จาก แบบแผน โครงการ การดำเนินงานเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรมที่เป็นต้นแบบ โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะศึกษาได้ทั้งความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาซักถามข้อสงสัย เพื่อการนำไปปรับใช้ในโรงเรียนต่อไป ภาพเพิ่มเติม
Comments