สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี รดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ "ปี๋ใหม่เมือง"

โพสต์25 เม.ย. 2561 20:32โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 24 เม.ย 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี รดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ "ปี๋ใหม่เมือง" โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง เข้าร่วมรดน้ำดำหัว นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  ภาพเพิ่มเติม
Comments