สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อขอบคุณ หน่วยงาน องค์กร บุคคลที่มีส่วนร่วมที่ได้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์9 มี.ค. 2560 19:48โดยกีรติ หมื่นใจ
วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อขอบคุณ หน่วยงาน องค์กร บุคคลที่มีส่วนร่วมที่ได้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 20 แห่ง โดยท่านนายสำเริง ไชยแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และรายงานผลการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้ารอบคัดเลือกประเภท ดีเด่นระดับภาคเหนือ และจะเข้าประกวดระดับประเทศ ภาพเพิ่มเติม...
Comments