สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมศพ พระครูอนุศาสน์ถาวรกุล อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง อดีตเจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง อดีตเจ้าอาวาสวัดสิทธิมงคล

โพสต์3 ก.ค. 2560 23:30โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 20.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดย นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และบุคลากรในสังกัด เป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมศพ พระครูอนุศาสน์ถาวรกุล อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง อดีตเจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง อดีตเจ้าอาวาสวัดสิทธิมงคล ณ วัดสิทธิมงคล ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ สุสานกลางแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม...
Comments