สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดทำริ้บบิ้นไว้ทุกข์ เพื่อแจกจ่ายประชาชน

โพสต์7 พ.ย. 2559 00:02โดยกีรติ หมื่นใจ
บุคลากรทาการศึกษาและลูกจ้าง สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 ร่วมกันจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์ แจกจ่ายประชาชน เพื่อถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาตบพิตร รัชกาลที่ 9 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการผลิต เพื่อแจกจ่ายประชาชน และเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา09.00 น. บุคลากรจากสพป.มส.2 ได้นำริ้บบิ้นสีดำไว้ทุกข์แจกจ่ายประชาชน ณ โรงพยาบาลแม่สะเรียง และ สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง ได้รับความสนใจประชาชนเป็นจำนวนมาก และในเวลา 15.00 น. ทาง สพป.มส.2 จะนำริ้บบิ้นไว้ทุกข์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนบริเวณตลาดนัดวันศุกร์ เพื่อถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภาพเพิ่มเติม...
Comments