สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โพสต์23 พ.ย. 2559 00:42โดยกีรติ หมื่นใจ
22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้จัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศตามมติรัฐมนตรี กิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวคำปฏิญาณตนทำดีเพื่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ทำสมาธิสำรวมจิต ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และเวลาต่อมา 13.00 น. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ร่วมกัน ทำความสะอาด ตามกลุ่มต่างๆ และบริเวณโดยรอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ภาพเพิ่มเติม...
Comments