ส่งมอบของที่ได้รับบริจาค

โพสต์21 พ.ย. 2561 22:21โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ส่งมอบของที่ได้รับบริจาค ประกอบด้วย ผ้าห่ม ถุงเท้า และขนม ซึ่งคุณปัณพณ บุณสิษฐ์ , คุณอรุชา จารุกุลนุกิจ และคุณพรนภา พงษ์ประไพพร บริจาคให้กับโรงเรียนในสังกัดจำนวน 12 โรง ในการนี้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ขอขอบทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง ภาพเพิ่มเติม
Comments