สนับสนุนและรณรงค์การเลือกต้ั้ง ส.ส. 2562

โพสต์27 มี.ค. 2562 00:10โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามแนวทางของ สพฐ.และกฏระเรียบที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดกิจกรรมหลากหลายที่เป็นการสนับสนุน และร่วมรณรงค์ ในการนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึงเวลา 17.00 น. ณ เขตเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ภาพเพิ่มเติม
Comments