สะเต็มศึกษา (STEM Education)

โพสต์27 พ.ค. 2561 22:01โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษตามโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกลโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมวัชรพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments