สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

โพสต์16 ก.ค. 2560 20:13โดยกีรติ หมื่นใจ
''...ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด ไม่ว่ายามใด หัวใจคนไทยก็ไม่เคยปราศจากพระองค์ท่านฉันนั้น" 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน น้อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม...
Comments