สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รับรางวัลส้วมสาธารณสถานที่ราชการดีเด่น

โพสต์19 ก.พ. 2560 04:03โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย นายสมภูมิ ธรรมมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดส้วมสาธารณะสถานที่ราชการดีเด่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2559 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม...
Comments