ร่วมต้อนรับองคมนตรี/ประธานที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ

โพสต์11 ก.พ. 2562 22:27โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ,นายจันทร์ วังกัลยา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา,นายดำรง ปันทวัง ผู้อำนวยการโรง เรียนบ้านอมพาย บุคลากรทางการศึกษา ข้าราช การครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี / ประธานที่ปรึกษา โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนบ้านอมพาย ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments