ร่วมต้านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โพสต์22 มี.ค. 2563 22:18โดยsneeporn wongnoi

วันที่ 23 มีนาคม 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดยนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมต้านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)โดยการตรวจคัดกรองข้าราชการ บุคลากรทาง การศึกษา ลูกจ้าง และผู้ที่มาติดต่อราชการ ณ จุดคัดกรอง เพื่อวัดอุณหภูมิในร่างกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันเชื้อโรค ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม 
Comments