ร่วมแสดงความยินดี

โพสต์22 ส.ค. 2561 20:48โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการประกวดและแข่งขันรายการต่าง ๆ ประกอบด้วย (1.) โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขากายภาพได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา - สมาคมวิทยาศาสตร์ - อพวช. SST - NSM Science Project เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ศูนย์ภาคเหนือตอนบน จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2561 และ(2.) โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ, ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 24 (ระดับจังหวัด) พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน และเป็นโมเดลตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองที่ถนัดได้อย่างมีศักยภาพ ภาพเพิ่มเติม
Comments