ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

โพสต์30 พ.ย. 2559 00:58โดยกีรติ หมื่นใจ
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ บ้านวาทู และบ้านห้วยมะโอ 
ภาพเพิ่มเติม...
Comments