ร่วมรับชมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการ

โพสต์19 พ.ย. 2561 01:03โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. บุคลากรในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรผุ้รับผิดชอบ ร่วมรับชมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นผู้มอบนโยบาย ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments