ร่วมประชุมผ่านระบบ Tele Conferrence

โพสต์12 พ.ย. 2561 00:34โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบ Tele Conference ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อแนวทางการดำเนินงานด้านระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments