ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอแม่ลาน้อย

โพสต์11 ก.พ. 2562 01:49โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ลาน้อย เพื่อรับทราบข้อราชการ โดยมี ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอแม่ลาน้อย เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments