ร่วมงาน สพฐ. ณ จังหวัดเชียงราย

โพสต์5 พ.ย. 2561 08:21โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ทอดถวาย ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.บุญรักษ์ 
ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธี และเวลา 13.30 น ได้เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. 
เป็นประธานในการประชุม และเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ของโรงเรียนศาสตร์พระราชาวิทยาเขตกู่เต้า และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสารท) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาวิชาชีพ มุ่งเน้นให้นักเรียนจบการศึกษาแล้วมีงานทำ ภาพเพิ่มเติม
Comments