ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

โพสต์7 เม.ย. 2564 02:17โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 2 เมษายน 2564 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยนางเพ็ญลักษณ์ พิชคำ ผู้อำนวยการกลุ่ม และนางสาวศันสนีย์ แตะยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นำข้าราชการ และลูกจ้างในกลุ่มงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน ณ โรงเรียนแม่สะเรียง ”บริพัตรศึกษา” อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม

Comments