ร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอนสู่ชุมชนคุณธรรม

โพสต์28 ม.ค. 2562 01:59โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น.นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนสู่ชุมชนคุณธรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน ประจำปี 2562 โดยมีนายสิริรัฐ 
ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการทุกภาคส่วนได้เข้าเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศาสนสถาน และสถานศึกษาซึ่งเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมแก่คนในชุมชน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยการมอบสิ่งของ การให้เด็กนักเรียนตอบคำถาม และมอบทุนการศึกษา ภาพเพิ่มเติม
Comments