ร่วมขบวนประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

โพสต์17 เม.ย. 2562 02:42โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมขบวนอัญเชิญพระเพชร (วัดแสนทอง) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง และพระพุทธรูปประจำวัดต่าง ๆ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2562 ซึ่งอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนชาวอำเภอแม่สะเรียง ได้ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และร่วมสืบสานประเพณีของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป ภาพเพิ่มเติม
Comments