ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

โพสต์25 พ.ย. 2562 21:00โดยปิติพล ปราบเหตุ

วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมสัมม นาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ประธานเปิดโดย นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม.เขต 17 จังหวัดตราด ภาพเพิ่มเติม 

Comments