"โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติดีครบทุกด้าน"ประจำปีการศึกษา2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)

โพสต์19 ก.พ. 2560 03:15โดยกีรติ หมื่นใจ
ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนล่องแพวิทยา ที่ได้รับรางวัล
สำหรับการปฏิบัติงานและสนองงานเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี "โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติดีครบทุกด้าน"ประจำปีการศึกษา2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ในการประชุมทางวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นถุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2559 โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มอบโล่เชิดชูเกียรติ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ภาพเพิ่มเติม...
Comments