โรงเรียนล่องแพวิทยาได้รับการประเมินตามโครงการประกวดโรงเรียนตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นระดับประเทศ

โพสต์3 มี.ค. 2560 21:41โดยกีรติ หมื่นใจ   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2560 21:43 ]
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนล่องแพวิทยาได้รับการประเมินตามโครงการประกวดโรงเรียนตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นระดับประเทศ ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสมเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม...
Comments