รางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้นระดับประเทศ

โพสต์5 ก.ค. 2561 01:34โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดหนังสั้นระดับประเทศ ประจำปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง อาหารกลางวันกับความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองและทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการอาหารกลางวัน และการช่วยแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
Comments