ระดมทุนเงินช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน

โพสต์10 ก.พ. 2564 20:46โดยsneeporn wongnoi

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการงานกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง สอน เขต 2 เมื่อปี พ.ศ.2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสังกัด ที่ประสบภัยพิบัติ ประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิตและกรณีอื่น ๆ นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหาร ข้าราชการ ศึกษานิเทศก์ และลูกจ้างชั่วคราว ร่วมด้วยช่วยกัน ระดมทุนเข้ากองทุนดังกล่าว ตามระเบียบกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน โดยได้ส่งมอบเงินให้นางชมกฎ อินทัศน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา วันนี้ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม 
Comments