รับเสด็จโรงเรียนบ้านแม่แคะ

โพสต์4 ธ.ค. 2563 03:07โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงติดตามความคืบหน้าโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม
https://www.facebook.com/photo?fbid=2768327676766914&set=a.2768341013432247
พระราชดำริ (กพด.) ณ โรงเรียนบ้านแม่แคะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  ภาพเพิ่มเติม
Comments