รับผู้ตรวจราชการฯ

โพสต์18 มิ.ย. 2563 23:45โดยJirawat Kitsawang

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำทีมบริหาร ข้าราชการ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments