รับโลห์ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนต้นแบบ DLIT และDLTV

โพสต์12 มี.ค. 2560 23:32โดยกีรติ หมื่นใจ
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 โดย รร.ชุมชนบ้านผาผ่า รับโล่ห์ เป็นโรงเรียนต้นแบบDLIT และโรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อยรับโล่ห์ เป็นโรงเรียนต้นแบบDLTV ระดับภูมิภาค จากนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการ กพฐ. ณ โรงแรมเชียงใหม่คุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ภาพเพิ่มเติม...
Comments