รับการตรวจเยี่ยม ฯ โรงเรียนล่องแพวิทยา

โพสต์24 ธ.ค. 2563 19:15โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 คณะส่วนล่วงหน้า ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนล่องแพวิทยา และปฏิบ้ติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางชมกฎ อินทัศน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายสยาม เรืองสุกใส ผอ.โรงเรียนล่องแพวิทยา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จครั้งนี้ ได้หารือถึงกำหนดการ การจัดสถานที่ และการกำหนดจุดทรงงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียนล่องแพวิทยา ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จติดตามผลการดำเนินงาน ในโรงเรียนล่องแพวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารต่อไป  ภาพเพิ่มเติม
 
Comments