ปฐมนิเทศในการทำสัญญาจ้าง

โพสต์20 ธ.ค. 2561 00:29โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบโอวาทให้กับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต รวมจำนวน 14 ราย เนื่องในโอกาสรับรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ทั้งนี้ได้ให้แนวคิดในเรื่องการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู และการอยุ่ร่วมกับชุมชน พร้อมทั้งให้ยึดถือแนวปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม
Comments