ปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการ ฯ

โพสต์21 มิ.ย. 2564 02:55โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 10 มิถุนายน 2564
.
นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รอง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย นางชมกฎ อินทัศน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการฯ ร่วมการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯสวนจิตลดา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาปัจจุบันที่นักเรียนเข้าศึกษา รวม 22 แห่ง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 มีนักเรียนในสังกัดที่ได้รับทุนการศึกษา นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน 5 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
.
1. เด็กชายสิทธิชาติ ดำรงรักชาติ โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ (ห้องเรียนสาขาจอซิเดอใต้)
2. เด็กหญิงกัณณิกา พิมานเพริศ โรงเรียนบ้านผาเยอ
3. เด็กหญิงณีรนุช อมรใฝ่ทรงกิจ โรงเรียนบ้านโพซอ
4. เด็กหญิงมณฑกานต์ พาวี โรงเรียนบ้านเลโคะ
5. เด็กหญิงสุรารักษ์ สมบัติทองแท้ โรงเรียนบ้านเลโคะ   ภาพเพิ่มเติม

Comments