ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่

โพสต์3 ต.ค. 2561 00:22โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการปฐมนิเทศ พร้อมทั้งให้โอวาทและมอบนโยบายแก่ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตามคำสั่ง ศธจ.แม่ฮ่องสอน ที่ 295/2561 จำนวน 51 ราย และผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 ตามคำสั่ง ศธจ.แม่ฮ่องสอน ที่ 296/2561 จำนวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น 53 ราย โดยเน้นย้ำเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพครู และการเป็นข้าราชการที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณ ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments