ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

โพสต์23 พ.ค. 2562 19:16โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จำนวน 21 ราย ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ได้แสดงความยินดี และขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลัง ให้ประพฤติตนให้เหมาะสม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู พร้อมทั้งให้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีวิชาความรู้ เป็นพลเมืองดีสืบไป ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments