ประธานเปิดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับลานวัฒนธรรม

โพสต์25 พ.ย. 2562 21:40โดยปิติพล ปราบเหตุ

วันจันทร์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานเปิดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับลานวัฒน ธรรม โดยมอบหมายให้ นางชมกฎ. อินทัศน์ ผอ.ส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการ เพื่อเป็นการนำสินค้าของนักเรียนแต่ละโรงเรียน และส่วนราช การใกล้เคียงมาจำหน่าย เพื่อสร้างได้ให้กับโรงเรียนและนักเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม 
Comments