ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562"

โพสต์8 ก.ย. 2562 05:59โดยปิติพล ปราบเหตุ
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562" นายวิริยะ วุฒิมานพ ประธานศูนย์เครือข่ายกองก๋อย กล่าวรายงาน. โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ กองก๋อย ทุกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562" โดยพร้อมเพรียง. เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมและแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถตามความถนัด ความสนใจ และเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนบ้านผาเยอ ตำบลกอองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม 
Comments