ประธานกล่าวเปิดการอบรมครูผูปฏิบัติงานด้านการเงิน

โพสต์21 ส.ค. 2562 22:12โดยปิติพล ปราบเหตุ
เช้าวัน เสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ โดยกลุ่มงานการเงินและพัสดุ นำโดย นางเพ็ญลักษณ์ พิชคำ ผอ.กลุ่มงานการเงินและพัสดุ การจัดอบรมในครั้งนี้ มีศูนย์เครือข่ายฯที่เข้าร่วมอบรม 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เครือข่ายฯ แม่เหาะ ศูนย์เครือข่ายฯ แม่กะไน ศูนย์เครือข่ายฯ ป่าแป๋ และศูนย์เครือข่ายฯ แม่ลาน้อย เพื่อให้ความรู้ และแนะนำข้อมูลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบันทึกรายการบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมบัวตอง ภาพเพิ่มเติม 
Comments