ประเพณีออกหว่า 2561

โพสต์28 ต.ค. 2561 19:23โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยนายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ครูผู้ช่วย ครูธุรการ ลูกจ้าง และนักเรียน ร่วมเดินขบวนแห่เทียนเหง เพื่อสืบสานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ อำเภอแม่สะเรียง ภาพเพิ่มเติม
Comments