ประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่หลุย

โพสต์10 ก.พ. 2564 20:49โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 3 ก.พ. ๖๔ นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.มส.2 พร้อมด้วย นายประชัน แสนใจ ศึกษานิเทศก์ นางพะเยาว์ นิยม ศึกษานิเทศก์ นายเจนตะวัน ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม การเรียนรู้และการบริการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ระดับเขตพื้นที่ ฯ ณ โรงเรียนบ้านแม่หลุย ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ขอชื่นชม และเป็นกำลังใจให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หลุย คณะครูและ นักเรียนที่ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน และสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนต่อไป ภาพเพิ่มเติม
 
Comments