ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โพสต์3 ก.พ. 2564 00:19โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 2 ก.พ. 2564 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.มส.2 พร้อมด้วย นายประชัน แสนใจ ศึกษานิเทศก์ นางพะเยาว์ นิยม ศึกษานิเทศก์ นายเจนตะวัน ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม การเรียนรู้และการบริการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ระดับเขตพื้นที่ ฯ ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ขอชื่นชม และเป็นกำลังใจให้นายสยาม เรืองสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนล่องแพวิทยา คณะครูและ นักเรียนที่ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน และสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนต่อไป   ภาพเพิ่มเติม

Comments