ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓

โพสต์7 มิ.ย. 2559 01:12โดยผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2559 01:13 ]
นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาการแทน ผอ.สพป.มส.2 พร้อมบุคลากร สพป.มส.2 ออกประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ภาพเพิ่มเติม