ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านแพะพิทยา

โพสต์7 มิ.ย. 2559 01:59โดยผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2559 01:59 ]
นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาการแทน ผอ.สพป.มส.2 พร้อมบุคลากร สพป.มส.2 ออกประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนบ้านแพะพิทยา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 
ภาพเพิ่มเติม